Vremeplov

Škola Robertson ove školske godine ulazi u 27 godinu svog postojanja. Tokom svih ovih godina smo se razvijali i napredovali zajedno sa vama. Ovih dana smo pregledali stare fotografije pa je to prilika da neke od njih podelimo sa vama i da se prisetimo kako je to izgledalo pre nekih 10 – 15 godina.