Naučni eksperimenti ⋆ Škola jezika Robertson

Naučni eksperimenti se organizuju jer deca dobijaju dodatnu priliku da uče o tome kako i zašto se nešto u prirodi dešava. Više nego igde drugde deca uče veštinu posmatranja i logičkog zaključivanja.
Awesome Image
  • Korist je višestruka, a svakako treba naglasiti i činjenicu da pored učenja novih reči i izraza, engleski jezik postaje deci sredstvo za sticanje dodatnog opšteg znanja.
  • Radionice su koncipirane tako da deca nakon pažljivog posmatranja i donošenja određenih zaključaka i sama izvode eksperiment kako bi se i lično uverila u tačnost prethodno izvedenog zaključka.
  • Radionice se izvode na engleskom jeziku, eksperimenti su jednostavni i rade se samostalno ili u malim grupama. Organizuju se subotom, naizmenično sa umetničkim radionicama i kuvanjem. Ne plaćaju se dodatno. Sav materijal obezbeđuje škola.