Česta pitanja za decu - Vodič za roditelje ⋆ Škola jezika Robertson

 • 1. Sa koliko godina je pravo vreme da moje dete krene na engleski jezik?
  Naše iskustvo i praksa su pokazali da deca sa pet godina imaju potrebnu koncentraciju za učenje stranog jezika. Međutim, mnogi naši đaci imaju mlađu braću i sestre koji ne mogu da dočekaju svoju petu godinu da krenu na engleski, a jezički su spremni i ranije, tako da se granica spustila na uzrast od četiri i po godine. Ipak, kad je najbolje vreme da vaše dete krene možete odlučiti samo vi, a mi smo svakako tu da damo savet.
 • 2. Koja metoda se koristi u nastavi?
  U nastavi se koristi eklektička metoda, što znači da se koriste razni materijali prikupljeni sa svih strana. Načelno se svi materijali koje koristimo mogu podeliti na:
  - Materijale namenjene učenju engleskog kao stranog jezika
  - Materijale koji nisu namenjeni učenju engleskog kao stranog jezika
  U prvu grupu spadaju prevashodno udžbenici, audio, video i digitalni materijali koji ih prate.
  U drugu grupu spadaju slikovnice i dečije knjige donete sa engleskog govornog područja; knjige koje su namenjene deci kojoj je engleski maternji jezik. Zašto i kako ih uopšte onda koristimo? Interesantne su i urađene tako da mala deca uživaju gledajući ih. Često se tu nešto otvara, iskače, pipa. Posao nastavnika je da knjigu prilagodi s jezičkog aspekta, a ponekad to čak i nije neophodno. Uz knjige se u nastavi koriste i igre edukativnog karaktera, audio i video materijali, svi pažljivo odabrani i isprobani u nastavi.
  Svaki čas je koncipiran tako da uključi i fizički pokret. Kretanje je neophodno za decu manjeg uzrasta kada im koncentracija pada, ali isto tako korisno sredstvo za učenje i proveru znanje.
 • 3. Da li se nastava odvija isključivo na engleskom jeziku?
  Zvanični jezik Roberton škole je engleski jezik, što znači da se gde god je to moguće komunikacija odvija na engleskom jeziku. Ovo pravilo svakako važi za nastavnike, a u praksi se pokazalo da se i sa početnicima već do kraja prve godine čas može voditi skoro isključivo na engleskom jeziku.
 • 4. Zašto je engleski jezik zvanični jezik i šta to podrazumeva?
  Naši đaci ulaze u svet engleskog jezika čim kroče u školu. Ličnim primerom i dečijom prirodnom željom da oponašaju svoju okolinu osnažujemo potrebu da počnu da koriste engleski što pre. Dakle, kao što i na maternjem jeziku ostvaruju komunikaciju sa svojom okolinom, deca razumeju da engleski nije samo predmet koji uče na času, već sredstvo pomoću kog razumemo jedni druge.
 • 5. Da li dete može da promeni grupu kad jednom krene na nastavu?
  Da, može. Smatramo da je grupna dinamika jako važan činilac u učenju. Desi se da detetu određena grupa ne odgovara, iako je po nivou znanja na pravom mestu. Svakako da tada predlažemo prelazak u drugu grupu. Takođe, deca ne napreduju istom brzinom, tako da povremeno premeštamo decu u napredniju grupu i tokom same školske godine. Po našem ubeđenju, jedan od naših najvažnijih zadataka je da svakom detetu nađemo pravo mesto u našoj školi.
 • 6. Koji je cilj subotnjih radionica?
  Subotnje radionice su koncipirane kao čas, na kojem deca, koristeći različite materijale, samostalno prave zadati proizvod.
  Sav potreban pribor obezbeđuje škola, pri čemu deca moraju da zatraže ono što im je u datom trenutku potrebno, i to naravno na engleskom jeziku.
  Korist je višestruka; deca uživaju radeći ono što vole, njihovo samopouzdanje raste, a čvrstom jezičkom strukturom se obogaćuje jezički fond.
  Subotnje radionice su podeljena na umetničke radionice, kuvanje i naučne eksperimente, i svaka od njih stavlja akcenat na nešto drugo.
  Na umetničkim radionicama se, između ostalog, vežba fina motorika.
  Naučni eksperimenti uče decu veštini posmatranja i razmišljanju o uzročno posledičnoj vezi.
  Kuvanje podstiče njihov osećaj odgovornosti, jer nastavnik nadzire i daje instukcije, dok deca samostalno kuvaju.
  Sve radionice su uključene u cenu kursa.
 • 7. Da li roditelj može da prisustvuje nastavi?
  Da, svakako. Roditelji mogu da prisustvuju času po želji. Neretko roditelj sedi i na nekoliko časova zaredom, naročito ako je u pitanju dete najmlađeg uzrasta kojem je potrebno vreme da se adaptira na novu sredinu. Ipak, naš savet i preporuka su da se nakon prvog perioda prilagođavanja, detetu prepusti da se samostalno navikava na novu sredinu.
 • 8. Da li roditelj može da izabere nastavnika koji će predavati njegovom detetu?
  Ne, jer se ni za jednu grupu ne može reći da ima svog, dakle samo jednog nastavnika. Postoji nekoliko nastavnika koji se smenjuju u radu sa svim grupama, što je ustaljena praksa u zemljama engleskog govornog područja. Svaki nastavnik je po nečemu jedinstven i ovakvim radom sva deca dobijaju priliku da upoređuju različite metode rada. U pozadini ovog pristupa je da se dete prvenstveno veže za sam engleski jezik, to jest učenje, pre nego za nastavnika koji služi kao posrednik u sticanju znanja.
 • 9. Kad deca počinju da čitaju i pišu?
  Načelno, deca u našoj školi počinju da čitaju i pišu nakon što u školi savladaju latinično pismo. Čemu ovakav pristup? Osnovni cilj naše škole je da deca progovore, i u tom smislu smatramo da je vreme na času suviše dragoceno da bismo ga trošili na učenje latinice. Čitanje se, prevashodno na nivou prepoznavanja reči, ponekad uvodi i ranije, što isključivo zavisi od samog deteta odnosno grupe.
 • 10. Koliko je program po kojem radimo usaglašen sa zahtevima školskog programa?
  Naš program je prilagođen potrebama vaše dece, ne nužno i njihovom trenutnom školskom programu.
  Program je prilagođen potrebama naših grupa. Naš pristup je u tom smislu individualizovan i za cilj ima aktivno i slobodno korišćenje jezika. Veštinu pisanja uvodimo kada deca savladaju latinično pismo, a jezikom vladaju dovoljno dobro da uvođenje novih zahteva ne remeti primarno, usmeno izražavanje.
  Kao pomoć u savladavanju školskog programa imamo jednom nedeljno čas “Gramarame”. Ova, dodatna pomoć je uključena u cenu kursa.
 • 11. Da li dete treba da nastavi sa učenjem engleskog jezika nakon uvođenja novog stranog jezika?
  Po dobrom iskustvu zemalja čiji stanovnici tradicionalno govore više stranih jezika, prvi strani jezik se uvodi u 5, drugi u 7. ili 8. godini života. Procesi učenja dva jezika se ne kose.