Petar Zorić

Završio sam Petu beogradsku gimnaziju, nakon koje sam upisao Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Engleski jezik, književnost i kultura gde sam i diplomirao 2020te godine. Pored engleskog jezika, učio sam i nemački i francuski.

Petar Zorić

Za jezike prvi put počinjem da se interesujem kada kao svoj prvi strani jezik u školi Vuk Karadžić dobijam engleski, iste godine postavši i đak Robertson škole.

Kao detetu i tinejdžeru, a i dan danas kao mladom nastavniku, veliki dojam na mene ostavlja zanimljiv, to jest savremen metod predavanja engleskog jezika u školi Robertson, i koji je baziran na integrisanim a ne na izolovanim veštinama, tako čineći da i najmlađi polaznici vrlo brzo steknu sposobnost razumevanja i komunikacije, a što čini dušu svakog jezika.

Zahvalan sam na prilici da radim sa tako iskusnim nastavnicima kao što su moje kolege i koleginice u Robertson školi, i trudim se da svakodnevno unapredim kako svoje znanje jezika, tako i plemenitu veštinu podučavanja.