Elena Pavlović

Zovem se Elena Pavlović. Nakon pohađanja Pete beogradske gimnazije, studirala sam Opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Elena Pavlović

Učila sam engleski i francuski jezik. Bavila sam se pisanjem marketinških tekstova na engleskom jeziku kao i prevođenjem.

Posebno mi je, međutim, drago što sam dobila priliku da predajem u Robertson školi engleskog i nemačkog jezika. Rad u ovako prijatnom i stručnom kolektivu mi omogućava ne samo da produbim svoje znanje i ljubav prema jeziku, već i da ih prenosim dalje.