Dragana Trninić – Jović

Moje ime je Dragana Trninić – Jović i glavni sam nastavnik u školi Robertson u ulici Đure Daničića. Ovo podrazumeva da sam odgovorna za usaglašavanje sa drugim nastavnicima, izveštaje o radu i napretku đaka, kao i celokupnu organizaciju rada u školi. Ukoliko kao roditelj imate nekih pitanja, ja sam ta kojoj se uvek možete direktno obratiti.

Dragana Trninić Jović

U saradnji sa svojim kolegama nadzirem rad, napredak i ponašanje svakog pojedinačnog deteta, od trenutka kada dete dođe u našu školu. Podjednak značaj stavljam i na organizaciju subotnjih radionica, koje na najbolji način oslikavaju osnovne principe rada škole Robertson, kao i letnjeg kampa na Gučevu, koji je zbir našeg rada, znanja i razmišljanja o tome kako decu naučiti da vole, znaju i koriste engleski jezik.

Nastavnički posao je moj životni izbor i smatram sebe izuzetno srećnom jer imam priliku da uživam u svakom trenutku svog posla. Ovim pozivom se bavim dugi niz godina, a u školi Robertson počela sam da radim 2004. gde i dan danas radim sa podjednakim entuzijazmom kao i na samom početku. Timski rad, konstantno usavršavanje nastavničkih veština, pristup savremenim materijalima i uverenje da je mišljenje mojih đaka bitno, podstiču me da iz dana u dan budem bolji nastavnik.