Englesko sportsko avanturistički kamp

Škola Robertson nudi novu vrstu kampa. Namenjen je deci sportskog i radoznalog duha, koja govore engleski i kojima ne smeta da pokisnu ili da se izblatnjave. Osmišljen je u saradnji sa jahačkim klubom Divađo 2.

Akcenat kampa je na sportovima: jahanju, penjanju uz veštačku stenu i streličarstvu.

Svaki dan ćemo imati po dva časa jahanja, a posle drugog časa pomagaćemo da se konji rasedlaju, operu, nahrane i smeste u štalu za počinak.

Svaki dan ćemo imati časove penjaja uz veštačku stenu, čemu će nas podučavati profesor škole Robertson i strastveni penjač Filip Robertson. Sve instrukcije na engleskom!

U streličarstvo ćemo ući polako i oprezno, kako i zaslužuje sport koji je vekovima bio ratna veština. Deca će prvo sama praviti mali, pa malo veći luk i strele, da bi se onda oprobali i sa pravim lukom i strelom. Ove aktivnosti su takođe na engleskom!

Sa decom su sve vreme nastavnici škole Robertson sa kojima deca govore samo engleski.

Kamp će biti organizovan od 1. do 5. avgusta na Kopaoniku. Bićemo smešteni u hotelu Rtanj, za koji smo se odlučili iz dva razloga. Jedan je veštačka stena odmah pored hotela, koju ćemo svakodnevno koristiti. Drugi je taj što je hotel nedavno obnovljen i pored lepih, svetlih i prostranih soba, raspolaže i brojnim zajedničkim prostorijama koje ćemo koristiti u predahu između sportova i u slučaju vremena koje nam ne dozvoljava da izađemo napolje. U tom slučaju deca će imati časove jezika opet u funkciji sportova. Pričaćemo o konjima kroz istoriju, o rasama konja, o njihovom značaju za ljudski rod i brojnim engleskim izrazima u kojima se pominje konj. Pričaćemo o istoriji streličarstva i kako se prave luk i strele.

Cena kampa uključuje smeštaj, tri obroka, sve sportske aktivnosti, časove engleskog i prevoz je 300 evra.

Ako biste želeli dodatne informacije: robertson@sezampro.rs