Englesko sportsko avanturistički kamp

Škola Robertson nudi novu vrstu kampa. Namenjen je deci sportskog i radoznalog duha, koja govore engleski i kojima ne smeta da pokisnu ili da se izblatnjave. Osmišljen je u saradnji sa jahačkim klubom Divađo 2.

Akcenat kampa je na sportovima: jahanju, penjanju uz veštačku stenu, streličarstvu, planinskom biciklizmu i planinskom trčanju.

Svaki dan ćemo imati po dva časa jahanja, a posle drugog časa pomagaćemo da se konji rasedlaju, operu, nahrane i smeste u štalu za počinak.

Svaki dan ćemo imati časove penjaja uz veštačku stenu, čemu će nas podučavati profesor škole Robertson i strastveni penjač Filip Robertson. Sve instrukcije na engleskom!

U streličarstvo ćemo ući polako i oprezno, kako i zaslužuje sport koji je vekovima bio ratna veština. Deca će prvo sama praviti mali, pa malo veći luk i strele, da bi se onda oprobali i sa pravim lukom i strelom. Ove aktivnosti su takođe na engleskom!

Planinski biciklizam i trčanje ćemo organizovati onoliko koliko nam preostane vremena i snage.
Sa decom su sve vreme nastavnici škole Robertson sa kojima deca govore samo engleski.

Kamp će biti organizovan od 1. do 6. avgusta na Kopaoniku. Bićemo smešteni u hotelu Rtanj, za koji smo se odlučili iz dva razloga. Jedan je veštačka stena odmah pored hotela, koju ćemo svakodnevno koristiti. Drugi je taj što je hotel nedavno obnovljen i pored lepih, svetlih i prostranih soba, raspolaže i brojnim zajedničkim prostorijama koje ćemo koristiti u predahu između sportova i u slučaju vremena koje nam ne dozvoljava da izađemo napolje. U tom slučaju deca će imati časove jezika opet u funkciji sportova. Pričaćemo o konjima kroz istoriju, o rasama konja, o njihovom značaju za ljudski rod i brojnim engleskim izrazima u kojima se pominje konj. Pričaćemo o istoriji streličarstva i kako se prave luk i strele.

Cena kampa uključuje smeštaj, tri obroka, sve sportske aktivnosti, časove engleskog i prevoz je 300 evra.

Ako biste želeli dodatne informacije: robertson@sezampro.rs