Slobodan Ilić

Moje ime je Slobodan Ilić. U školi Robertson počeo sam da radim 2012. godine. Po obrazovanju sam pravnik, međutim shvatio sam da je nastavnički poziv i rad sa decom pravi put za mene. Iako sam godinama držao privatne časove, dolazak u školu Robertson predstavljao je krupan izazov za mene.

Slobodan Ilić

Teacher Branka mi je otvoreno rekla da mi daje šansu prvenstveno zato što sam muškarac.

Ubrzo sam i sam uvideo koliko me i dečaci i devojčice lako prihvataju i raduju mi se kao nastavniku među ostalim nastavnicama. Osetio sam da je ta lako osvojena simpatija klopka u koju ne želim da upadnem.

Ozbiljno i dugo sam spremao svoje časove, kako na početku rada tako i sada. Imao sam sreću da mi Dragana, glavni nastavnik u školi u Đure Danićića bude strpljivi i velikodušni mentor tokom cele prve godine. I dalje učim, kao što to rade i moje iskusnije koleginice.

Srećan sam i ponosan jer znam da sam iskoristio šansu koja mi je data i da u školi Robertson ostajem ne kao muškarac već kao dobar nastavnik.