Sanja Tatić Janevski

Sanja Tatić Janevski

Sanja Tatić Janevski

Ja sam školski psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju. Pored pomoći deci i mladima da odaberu srednju školu, fakultet ili posao, bavim se i podrškom u učenju (neuspehom i teškoćama s motivacijom za učenje, strategijama i tehnikama učenja, odlaganjem, tremom i koncentracijom).

U školi Robertson saradnik sam za profesionalnu orijentaciju osnovaca i srednjoškolaca.