Rekreativni engleski

Ja razumem dosta, ali kada treba nešto da kažem, blokiram se. Ne bih da ponovo počnem od Simple Present Tensa. Koji je kurs za mene?
U zavisnosti od toga koliko umete da kažete na engleskom jeziku, koliko razumete, predlažemo vam odgovarajući kurs. Svi kursevi su koncipirani tako da se engleski jezik govori.

Ja sam penzioner. Dosta putujem i voleo bih da umem da se snađem na engleskom. Ima li smisla da počinjem sada?
Mi verujemo, suprotno narodnoj izreci, da ima bez muke nauke. Obećavamo vam da ćete u našoj školi učiti i uživati. Učenje u vašim godinama ima smisla ako i vi to verujete.

Koliko traju kursevi?
Dužina kursa pre svega zavisi dokle želite da stignete. Većina odraslih polaznika ostaje u našoj školi duže nego što su na početku nameravali, zato što otkriju da im učenje prija, a uvek se može postaviti viši cilj.

Kolike su grupe?
Grupa počinje da radi sa dva polaznika. Prosečno je četvoro polaznika u grupi.

Ko će mi predavati?
Sa svakom grupom rade dva do tri profesora, da biste bili u prilici da slušate različite izgovore. Svi profesori rade po istoj metodi, koriste iste materijale kojima pristupaju sa određenim nivoom individualnih razlika.

Da li se uči gramatika na vašim kursevima?
Većina odraslih su se do trenutka kada kod nas dođu već naslušali gramatike i želja im je da bolje govore. Mi u skladu sa tim fokus stavljamo na što tečniji govor, to jest na osposobljavanje polaznika da izraze sve što je moguće na datom nivou znanja, te ne insistiramo na gramatičkoj tačnosti.

Da li je bolje pohađati kurs u grupi ili dolaziti na individualne časove?
Za razliku od individualnih časova na kojima polaznik može da poredi svoj govor samo sa nastavnikovim, na grupnim časovima on sluša druge polaznike kako govore, prave greške, što mu pomaže da se opusti i da se slobodnije izražava. Individualni časovi se preporučuju ako ne možete da se uklopite u postojeće termine.