Novi programi za decu

Od septembra 2016. u školi Robertson uvodimo nove kurseve za decu.

 

Novi kursevi za predškolce i mlađe osnovce

Shvativši da su deca, čak i ona predškolskog uzrasta, angažovana sportskim, muzičkim i drugim vrstama aktivnosti, od ove godine nudimo kurs jednom nedeljnom sa časom od 60 minuta.

Cena kursa je podeljena na 9 jednakih mesečnih rata i svaka rata iznosi 30 evra. Za dvoje ili troje dece iz iste porodice, škola odobrava popuste. Ukoliko na početku školske godine platite ceo iznos odobravamo popust u iznosu jedne rate, te je ukupna cena 240 evra.

Ovaj kurs održava se u našoj školi na adresi Cvijićeva 80.

 

Novi kursevi za starije osnovce

Druga vrsta kursa namenjena je deci uzrasta od 4. do 8. razreda osnovne škole. Kada deca tog uzrasta, koja su do tada učila engleski samo u osnovnoj školi ili ga nisu uopšte učila, dođu kod nas njihovo aktivno znanje je vrlo malo. Mi sa njima počinjemo ispočetka.

Ta deca su pod dvostrukim pritiskom. S jedne strane, osećaju se inferiorno u odnosu na vršnjake koji su odavno počeli da uče engleski i mnogi ga u tim godinama već dobro govore. To na njih deluje obeshrabrujuće. S druge strane, oni su pod pritiskom školskog programa koji je, gramatički gledano, sve zahtevniji. Ova dva faktora dovode do toga da veliki broj te dece, kao i njihovi roditelji, odustaju od cilja da jezik istinski i progovore.

Iz tog razloga toj deci od ove godine nudimo drugačiji program. Cilj kursa je dvostruk: da deca u dogledno vreme zaista progovore jezik, kao i da im se pomogne da drže korak sa gramatikom u školi.

Šta sve kurs obuhvata:

Kurs obuhvata časove od 90 minuta radnim danima i subotom prepodne. Pored časova tokom kursa nude se i sledeći sadržaji koji se ne naplaćuju dodatno:
– pomoć za školski engleski na časovima gramarame koji se održavaju jedanput sedmično
– besplatno korišćenje školskih udžbenika
– besplatno korišćenje biblioteke
– učešće u organizovanim božićnim i uskršnjim rasprodajama starih stvari, gde đaci imaju priliku da pričaju engleski jezik
– za najstarije đake, jedanput mesečno organizovano filmsko veče
– izveštaj o radu i napretku deteta koji se u pismenoj formi dobija na kraju školske godine

Cena kursa je podeljena na 9 jednakih rata i svaka rata iznosi 70 evra.

Za dvoje i troje dece iz iste porodice škola odobrava popuste.

Ukoliko na početku školske godine platite ceo iznos odobravamo popust u iznosu jedne rate, te je ukupna cena 560 evra.

Ovaj kurs odžava se u našoj školi na adresi Cvijićeva 80.