Nina Đukić

nina

Rođena sam u Beogradu 1996. U toku starijih razreda osnovne škole razvila sam poseban afinitet prema jezicima, zbog čega sam upisala Filološku gimnaziju u Beogradu, gde mi je engleski bio prvi strani, a francuski drugi strani jezik. Stoga je upisivanje studija na Filološkom fakultetu, smer engleski jezik, bio sasvim logičan naredni korak u mom obrazovanju. U toku studija se kod mene stvorila i posebna ljubav prema radu s ljudima, konkretno prema pozivu nastavnika. Naročito se radujem sto sam po diplomiranju upravo u školi Robertson našla mesto gde se savremene tehnike nastave podržavaju i stalno primenjuju, što se vidi i u broju nasmejanih i zadovoljnih đaka! Ono što za mene ovu školu čini jedinstvenom jeste upravo moderan, odgovarajući pristup đacima, ali i cinjenica da sam ja, kao i ostali nastavnici i đaci deo veselog kolektiva u kojem svako od nas uči i napreduje!